Lütfen bekleyiniz...

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

14.04.2021 / Mesleki Faaliyetin Yürütülebilmesi İçin Zorunlu Olan Eğitimlere ve Organizasyonlara Katılım İçin Ödenen Ücretlerin Gider Kaydı Hakkında Özelge 10.02.2021 / Basın Duyurusu 09.02.2021 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09.02.2021 / 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazete’de Yayımlandı 04.01.2021 / 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır 31.12.2020 / 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 02.09.2020 / Mükellefin Ölümü Nedeniyle Verilen Beyannamede Tevkif Yoluyla Ödenen Vergilerden Mahsup İmkanı Bulunmayan Vergi İade Alacağının Mirasçıların Vergi Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge 01.07.2020 / Mali Tatil Dönemi Başladı 27.05.2020 / Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru 31.03.2020 / Mali Müşavir Tarafından Arşiv Mahalli Olarak Kullanmak Üzere Satın Alınan Gayrimenkul İçin Amortisman Ayrılıp Ayrılamayacağı, Bildirim Verme Zorunluluğu Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>